Aeston
 
Fra og med 01.09.2015 er vi ikke lenger priviligert med egen prest ved Stiftelsen Domkirkehjemmet.
 

Alle henvendelser etter prest gjøres da til prestekontoret

i Domkirken menighet eller vakthavende prest:

 

Bergen Domkirke Menighet: 55 59 32 70

 

Vakthavende prest: 954 81 969

(mellom kl. 17 – 08 + helg)

 

 

<
Musikkterapeut på Domkirkehjemmet
Aktivitetsavdelingen
Kontaktinformasjon
Stiftelsen Domkirkehjemmet
Kong Oscarsgt. 86, 5018 Bergen
Telefon: 55 30 16 00
Telefax: 55 30 16 01
BYRKENES MEDIA