Aeston
 

Fakta om Domkirkehjemmet

Fakta...Byggeår: 1930

Byggeareal: 7880 m2

Antall etasjer: 8

Rehabilitering og nybygg: Hovedbygg rehabilitert i 1991 - 66 plasser.                        

                                                   Bakbygget ble rehabilitert i 2008 - 30 plasser.

Kapasitet sykehjemsplasser: 96 senger

Kapasitet dagtilbud: Inntil 22 brukere

Eget kjøkken: Tilbereding av alle måltid for 96 beboere

Kapasitet kantine inntil 110 middagsporsjoner

Husøkonomavdeling: Renhold på hele huset, samt møblering, utsmykning og dekorering.

Kantine: For egne ansatte

Resepsjonstjeneste: mandag- fredag fra kl. 08.00-15.00. Lørdag og søndag stengt.

Banktjeneste/regnskap for beboere: Tirsdag og torsdag. Henvendelse i resepsjon.

Sykehjemsoverlege: 80% stilling.

Aktivitetstilbud: Mange ulike aktiviteter for beboerne (se ellers Aktivitetsavdelingen og Dagavdelingen).

Pårørende og andre inviteres til å delta på arrangementer.

Tilknyttede tjenester: Fotterapeut

Kommunale tjenester: Fysioterapi og ergoterapi

Andre tjenestetilbud: Frisør i 60% stilling

Av: Margaret Bjåen <
Musikkterapeut på Domkirkehjemmet
Aktivitetsavdelingen
Kontaktinformasjon
Stiftelsen Domkirkehjemmet
Kong Oscarsgt. 86, 5018 Bergen
Telefon: 55 30 16 00
Telefax: 55 30 16 01
BYRKENES MEDIA