Aeston
 

Fra gamlehjem til sykehjem

I 1950 kunne endelig en plankomite nedsettes med res.kap Peter Madland som formann. Pga de høye byggepriser, syntes finansieringsproblemene å skape uoverstigelige hindringer. Men nå kom Bergensavdelingen av den internasjonale, humanitære organisasjonen Lions Club, komiteen i møte, dels gjennom betydelige pengegaver, og dels gjennom uvurderlig hjelp med innsamlingsarbeidet.

Publikasjonen ”Medynk er ikke nok”, ble utgitt for å skape goodwill for det nye prosjektet. Arkitekten for gamlehjemmet, Lars Krogseth, utarbeidet planen for en 39 meter lang pleiehjemsfløy i 4 etasjer, et tilbygg som på harmonisk måte videreførte linjene fra det opprinnelige hjem.

Man inngikk også en gunstig avtale med Handelsstandens Understøttelsesforening, som ville overføre sine pleiepasienter til Domkirkehjemmet.

25.september 1955 kunne det nye sykehjemmet innvies. Tilbygget nødvendiggjorde naturlig nok en delvis ominnredning av det eldre bygg. Det utførte bygningsarbeidet, sammen med inventaret til de ulike syke- og betjeningsrom, kom på ca 1.7 millioner kroner. Men hertil kom gaver i form av utstyr, og disse utgjorde vel kr 30 000.

Først noe senere kunne Kapellet ferdiggjøres og utstyres. Det kom på ytterligere 26550,- kroner.
Finansieringen ble i første rekke ordnet gjennom et større pantelån i Bergen Sparebank, og pleiehjemskapasiteten ble nå på 85 senger.

I det tidsrom pleieavdelingen har vært i virksomhet, er betydelige summer anvendt for å sette Domkirkehjemmet i så god stand som mulig. Også utstyret har gjennomgått en verdifull supplering og fornyelse. Som sykehjem må Domkirkehjemmet derfor i dag sies å være et hjem av meget høy standard.

Et stort aktivum har det vært at så mange innen menigheten har sluttet opp om virksomheten gjennom de ulike foreninger som arbeider for å gjøre Domkirkehjemmet til en trivelig institusjon.

Fakta om Domkirkehjemmet i dag - klikk her
 

<
Musikkterapeut på Domkirkehjemmet
Aktivitetsavdelingen
Kontaktinformasjon
Stiftelsen Domkirkehjemmet
Kong Oscarsgt. 86, 5018 Bergen
Telefon: 55 30 16 00
Telefax: 55 30 16 01
BYRKENES MEDIA