Aeston
 

Domkirkehjemmet i dag

Stiftelsen Domkirkehjemmet eies av Domkirken Menighet og har siden 1929 vært drevet som sykehjem.

Fakta...Sykehjemmet drives i dag som en privat bedrift, men med offentlig støtte fra Bergen Kommune. Bergen Domkirke oppnevner styret som er sykehjemmets høyeste organ.

Sykehjemmets institusjonssjef rapporterer til Stiftelsens styre og er sekretær i sykehjemmets styre.

Sykehjemmet har i dag en moderne drift der den enkelte beboer har sin primærkontakt og alle avdelinger er godt bemannet med fagpersonell, sykepleiere, hjelpeleiere / omsorgsarbeidere. Vi prøver å vektlegge en hjemlig atmosfære, og at den enkeltes beboere sine behov står i sentrum for vårt arbeid.

Sykehjemmet har i dag plass til 96 beboere, der de fleste har plass på store fine enerom med utsikt utover byen.  Vi har også 9 dobbeltrom, 3 stk. i de tre nederste avdelingene. Disse er i første rekke til bruk for ektepar, søsken eller dem vi opplever kan bo sammen med andre.

Institusjonssjefen er sykehjemmets øverste leder. Det er ansatt fagutviklingssykepleier og sjefssykepleier. Økonomikontor har sin leder. Sykehjemmet har eget kjøkken, aktivitetsavdeling som server hele huset, frisør, fotpleier, lege i 80 % stilling og musikkterapeut i 100%. Det er  én teknisk leder, som også er brannleder, og én vaktmester ansatt.

Sykehjemmet har 6 sengeposter som er beregnet på somatisk syke. På de tre minste avdelingene prioriteres eldre med demens. 

Domkirkehjemmet er en diakonal institusjon. Vi forlanger ingen tro knyttet til ansettelser eller at våre beboere må være aktiv troende. Vi forventer, fra de ansatte, en lojalitet mot den Norske kirke sine grunnprinsipper, og vi har et nært samarbeid med Domkirken Menighet. Prestene derfra holder andakt på sykehjemmet en gang i uken. Dette er et tilbud mange av våre beboere setter stor pris på.

Aktivitetsavdelingen har ulike tilbud til beboerne. De driver frokostgrupper, ulike håndarbeid aktiviteter som kombineres med en god kaffekopp og høytlesning enten fra en bok eller dagens avis. Det er dameklubb og herreklubb annenhver uke. De drar på turer, spiller bingo, har underholdning og filmstunder.

Klikk her for historikk

<
Musikkterapeut på Domkirkehjemmet
Aktivitetsavdelingen
Kontaktinformasjon
Stiftelsen Domkirkehjemmet
Kong Oscarsgt. 86, 5018 Bergen
Telefon: 55 30 16 00
Telefax: 55 30 16 01
BYRKENES MEDIA