Aeston
 

Vår historie

Historikk...Initiativet til å reise et gamlehjem for Domkirken menighet ble tatt i 1915 av res.kap Ole C Iversen og domprost Hansteen. Diakonatet påtok seg arbeidet med å bygge hjemmet.

En byggekomité ble nedsatt, og etter en vellykket innsamlingsaksjon som innbragte vel kr. 300 000,- ble Domkirkens gamlehjem reist etter tegninger utarbeidet av arkitekt Lars Krogseth. Tomten ble skjenket av kommunen, og i 1930 kunne hjemmet innvies.

Det hadde da plass til 39 eldre, fordelt på 23 enkeltrom og 8 doble rom. Hjemmet var da gjeldfritt, og hele prosessen hadde kostet kr 290 000,-.

Hensikten med hjemmet var å skape et hjem for eldre som var oppegående og hadde full førlighet, slik at de kunne stelle sine rom og møte frem til felles måltider i matsalen. Da kunne man klare seg med lite arbeidshjelp, og holde en rimelig pensjonspris. Problemet kom da en eller flere av beboerne ble kronisk syke. Man kvidde seg i det lengste med å få disse overflyttet til sykehus, og flere ble liggende på Domkirkehjemmet. Tallet på beboere måtte derfor reduseres noe, men virksomheten ble trofast innarbeidet – og man hadde alltid søkere på venteliste.

Historien fortsetter - klikk her

<
Musikkterapeut på Domkirkehjemmet
Aktivitetsavdelingen
Kontaktinformasjon
Stiftelsen Domkirkehjemmet
Kong Oscarsgt. 86, 5018 Bergen
Telefon: 55 30 16 00
Telefax: 55 30 16 01
BYRKENES MEDIA