Aeston
 

Hvordan få plass hos oss?

For dem som ønsker seg plass på vårt sykehjem, må dette gå via primærlege, evt hjemmesykepleien i Bergen kommune.

For dem som ønsker plass på vår Dagavdeling, ta kontakt med forvaltningsenheten, Bergen kommune.

Evt spørsmål om dette kan rettes til vår resepsjon, tlf 55 30 16 00, evt til vår institusjonssjef, Aase R Stray.

<
Musikkterapeut på Domkirkehjemmet
Aktivitetsavdelingen
Kontaktinformasjon
Stiftelsen Domkirkehjemmet
Kong Oscarsgt. 86, 5018 Bergen
Telefon: 55 30 16 00
Telefax: 55 30 16 01
BYRKENES MEDIA