Aeston
 

Musikkterapi

Domkirkehjemmet har fra høsten 2015 ansatt en musikkterapeut. Dette er Tonje-Lill Heskestad Thorgersen, som har gjennomført det femårige integrerte masterstudiet i musikkterapi ved Universitetet i Bergen.

Musikkterapi er en ikke-medikamentell forskningsbasert praksis med fokus på forholdet mellom musikk og helse.

Her på Domkirkehjemmet jobber musikkterapeuten med fokus på å øke livskvaliteten hos beboerene, og forskning har vist at musikkterapi kan være med og redusere angst, depresjon, smerte og uro. Musikkterapien blir gjennomført både i gruppesetting og en-til-en, etter beboeren sine resurser og behov. Dette gjør at musikkterapi kan være et tilbud for alle.

 

 

 

Sist oppdatert: 06.10.2015 <
Musikkterapeut på Domkirkehjemmet
Aktivitetsavdelingen
Kontaktinformasjon
Stiftelsen Domkirkehjemmet
Kong Oscarsgt. 86, 5018 Bergen
Telefon: 55 30 16 00
Telefax: 55 30 16 01
BYRKENES MEDIA